TidningenHastighetDialogFrågore-mail me

Bakgrund Bakgrund

Flera boende har haft en dialog med bla. Malmö stad (Gatukontoret) och med Dockan AB. Jag
har själv haft detta, och dokumenterat detta på denna hemsida.

 Läget är:

  • Problemets storlek är inte avklarat.
  • Det är oklart vem som ansvarar för denna fråga i dagsläget.

Man har framfört frågan för BRF-Fyrens styrelse, som imellertid  menar att frågan än så länga bäst drivas i et annat forum än styrelsen.

Initiativ
Status är att vi som boende vill:
  • Göra undersökning som berätter om problemet med hög hastighet upplevs av flera boende?
  • Uppmana andra boende  till at delta aktivt eller passivt i detta initiativ.
  • Ta redo på vem som "äger" problematiken nu och fram till att området tas över av Malmö stad.
  • Börja en dialog med rätt behörig person
  • Komma förslag till lösningar.

|Tidningen| |Hastighet| |Dialog| |Frågor|