TidningenHastighetDialogFrågore-mail me

Hoppas aldrig vi får en sådan artikel att se på Sydsvenskan.se Hoppas aldrig vi får en sådan artikel att se på Sydsvenskan.se


Än så länge är artikeln på internät sidan bredvid bara fri fantasi, men :

  • trafiken ökar på Krankajen
  • det verkar som att hastigheten har ökat på samma sätt.
Att trafiken ökar bekräftar att Dockan är ett populärt område att besöka och en stadsdel där många vill att bosätta sig. Men många kör alldeles för fort.

Här finns bra möjligheter att promenera utmed vattnet och uppleva "Malmös Skyline". Ibland finns lekande barn och man vågar knappast tänka på vad som händer den dagen ett barn springer rakt ut på Krankajen från en av tvärgatorna eller från Fyrpassagen. Varken bil eller barn har någon chans att reagera...

Det verkar vara en för stor frestelse att det finns en ca. 1 km lång raksträcka utan farthinder. Boende konstaterar varja dag hastigheter som skönsmässigt ligger på omkring på 80 på denna gata, vilken i detaljplanen även är tänkt att fungera som promenadstråk.Hakan Hansson, Krankajen 10
Lars Flöe, Krankajen 10|Tidningen| |Hastighet| |Dialog| |Frågor|